Det sportslige utvalget skal bistå styret og trenerne i saker som omhandler sportslige forhold. 
Det sportslige utvalget vil blant annet jobbe med antidoping og rent idrettslag, bistå trenere og utøvere/foreldre ifm. spørsmål av sportslig karakter, toppidrettssatsning og trenerutvikling. 
Dersom utøvere, foreldre, trenere eller andre opplever uønsket atferd i klubben vår eller ønsker å ta opp andre forhold, ber vi om at dere kontakter det sportslige utvalget.  
Henvendelsen kan skje anonymt. 

Sportslig utvalg ledes av Jeanette Strømseng.

De kan kontaktes på mail SU@nrctigers.no

Jeanett Strømseng, leder av sportslig utvalg

Jeanett Strømseng, leder av sportslig utvalg