Vårt verdigrunnlag og kjerneverdier

 
 

"NRC Tigers skal være den ledende cheerleadingklubben i Norge og internasjonalt." 

Dette er posisjonen vi ønsker; hvilket vi stadig skal streve etter å oppnå. Vår visjon skal virke som en lederstjerne i alt vi foretar oss i klubben. For å kunne oppnå dette har vi satt opp en misjon og fem kjerneverdier som utrykker NRC Tigers best, og som vil gi gode føringer til hvordan vi håndterer ulike situasjoner.  

Idrettsglede  
Vi skal dele lidenskapen, gleden og utfordringene som hører med sporten. Sammen skal vi jobbe for å nå de mål vi setter oss og sikre mestringsfølelse. 

Kompetanse  
Trenere i NRC Tigers skal ha god trenerutdanning og egen erfaring i sporten. Trenerteamet skal stadig kurses og oppdateres slik at et høyt nivå sikres. 

Inkluderende  
I NRC Tigers skal alle føle seg velkomne. Det skal satses i topp og bredde og lagene skal velges ut på basis av uttak. Trivsel og samhold skal etterstrebes og det tas sterk avstand fra mobbing.

Rusfritt  
Utøvere skal være rusfrie før, under og etter trening. Det skal heller ikke nytes rusmidler i Tigersklær. 

Trygghet  
Utøvere og foreldre skal stole på at sikkerheten blir ivaretatt på trening og i andre sammenhenger i regi av klubben. Riktig progresjonsstige skal bidra til mestringsfølelse og sikkerhet.

Sportsmanship  
NRC Tigers skal vise god sportsånd og støtte opp om idretten i alle sammenhenger.