Det sportslige utvalget skal bistå styret og trenerne i saker som omhandler sportslige forhold. 
Det sportslige utvalget vil blant annet jobbe med antidoping og rent idrettslag, bistå trenere og utøvere/foreldre ifm. spørsmål av sportslig karakter, toppidrettssatsning og trenerutvikling. 
Dersom utøvere, foreldre, trenere eller andre opplever uønsket atferd i klubben vår eller ønsker å ta opp andre forhold, ber vi om at dere kontakter det sportslige utvalget.  
Henvendelsen kan skje anonymt. 

Sportslig utvalg ledes av Jeanette Strømseng.

Jeanett Strømseng, leder av sportslig utvalg

Jeanett Strømseng, leder av sportslig utvalg