Vi er en frivillig-drevet klubb. Vi har en engasjert og ivrig foreldregruppe, som gjør en uvurderlig innsats for å drive klubben. Styret består av følgende medlemmer:

leder: morten høgberg  Morten er ansvarlig for mediehenvendelser og er lederen av klubben.  Send mail til morten

leder: morten høgberg

Morten er ansvarlig for mediehenvendelser og er lederen av klubben.

Send mail til morten

nestleder: may-britt selmersen  May-Britt er ansvarlig for Interne arrangementer og foreldrekontaktene i klubben.  Send mail til may-britt

nestleder: may-britt selmersen

May-Britt er ansvarlig for Interne arrangementer og foreldrekontaktene i klubben.

Send mail til may-britt

styremedlem og kasserer: Janne holst  Janne er ansvarlig for økonomi og medlemsregister.  Send mail til janne

styremedlem og kasserer: Janne holst

Janne er ansvarlig for økonomi og medlemsregister.

Send mail til janne

styremedlem: jeanette thorgersen  Jeanette er ansvarlig for informasjon internt i klubben og for våre internettsider.  send mail til jeanette

styremedlem: jeanette thorgersen

Jeanette er ansvarlig for informasjon internt i klubben og for våre internettsider.

send mail til jeanette

styremedlem: andre nesset  andre er styrets representant i klubbens sportslige utvalg  Send mail til andre

styremedlem: andre nesset

andre er styrets representant i klubbens sportslige utvalg

Send mail til andre

styremedlem: morten olsen  Morten er ansvarlig for klubbens største arrangement; Norwegian Open.  Send mail til morten

styremedlem: morten olsen

Morten er ansvarlig for klubbens største arrangement; Norwegian Open.

Send mail til morten

 
styremedlem: lasse arnesen  Lasse er ansvarlig for hallen, utstyr og annet materiell.  Send mail til lasse

styremedlem: lasse arnesen

Lasse er ansvarlig for hallen, utstyr og annet materiell.

Send mail til lasse

 
STYREMEDLEM: TORE NORDERMOEN  TORE ER ansvarlig for sponsoravtaler og marked i KLUBBEN.  SEnd mail til tore

STYREMEDLEM: TORE NORDERMOEN

TORE ER ansvarlig for sponsoravtaler og marked i KLUBBEN.

SEnd mail til tore

 
STYREMEDLEM: LIna marie austrheim  Lina er utøverrepresentant i klubben..  Send mail til lina

STYREMEDLEM: LIna marie austrheim

Lina er utøverrepresentant i klubben..

Send mail til lina