Treningsavgift og oppsigelse

Treningsavgift betales to ganger hvert år og fastsettes ut i fra budsjetterte kostnader ut året (hovedsakelig leiekostnader og oppvarming). Det tas også hensyn til bruk av trenerressurser og antall treninger pr. uke.  

Faktura sendes ut på mail i løpet av kort tid etter sesongstart.  
Medlemskontingent på kr 500 skal betales en gang i året. I tillegg må alle konkurrerende utøvere betale årlig lisens til forbundet på kr 325. Denne betales på begynnelsen av året og faktura blir sendt fra Norges Amerikanske Idretters Forbund, direkte til utøveren. Lisensen dekker en skadeforsikring som gjelder på organisert trening og i konkurranser - også i utlandet.

Oppsigelse av medlemskap blir kun godkjent og registrert etter mottak av opphørsmelding til: slutt@nrctigers.no 


Alle våre utøvere er forsikret gjennom Norges Amerikanske Idretters forbund. Hvis skade oppstår må man fylle ut og sende inn et skjema til forsikringsselskapet AGS. Skjemaet finner dere her!

Vi anbefaler å anskaffe en utvidet forsikring for bredere dekning hvis det skulle oppstå skade. Sjekk ut NAIF sine hjemmesider eller trykk HER for mer informasjon. Merk at utvidet forsikring må tegnes direkte med forsikringsselskapet, ikke gjennom NAIF.

Forsikring


Dugnader

Klubben arrangerer ulike dugnader gjennom hele året slik at det blir enklere for utøverne å finansiere turer ol. Vi er stadig på jakt etter nye tilbud om dugnader så dersom det er noen foreldre som vet om firmaer som trenger hjelp, vennligst ta kontakt med styret. Her følger klubbens dugnadsreglement. 

1.    10 % av alle inntekter av dugnadsarbeid som utføres i regi av NRC Tigers skal gå til klubbens driftsmidler.
2.    Øvrige inntekter tilgodeføres den enkelte som deltar på dugnader i henhold til timelister, og kan benyttes til dekking av treningsavgift, kontingent, treningsutstyr og reiser som kjøpes eller arrangeres i regi av klubben.
3.    Kontant utbetaling av dugnadspenger til den enkelte er ikke tillatt.
4.    Ved opphør av medlemskap tilfaller eventuelle tilgodehavende midler klubben i sin helhet.
5.    Inntekter av kakelotteri og salg fordeles likt mellom de som har deltatt.
6.    Dersom det er satt krav om nedre aldersgrense for et dugnadsoppdrag skal dette overholdes.
7.    Personer som har meldt seg på dugnad, men som ikke møter opp eller ikke har gitt beskjed senest 24 timer før oppmøte ilegges en bot på 500 kr.


Uniformer

I forkant av sesongens første konkurranse/show får utøverne utlevert drakter. Det er viktig for klubben at disse tas godt vare på. Vi bestiller drakter fra USA og disse koster ca 2000,- per stk. Drakten skal leveres inn på slutten av hver sesong. 
Utøvere på senior elitelagene kan kjøpe egen drakt om de ønsker.  
I forbindelse med konkurranser og show er det ofte salg av sko og annet cheerutstyr på arenaen.