Våre priser

Følgende priser gjelder for NRC Tigers 2019 -2020

Medlemskontingenten er kr 300,- og betales en gang per år. Denne faktureres på fakturaen for vårsemesteret, eller på første faktura etter innmelding. For konkurranselagene våre tilkommer det øvrige kostnader - se lenger ned. 

Treningskontingenten er som følger (alle priser per halvår): 

Senior All Girl Elite: NOK 2800,-  
Senior  Coed Elite: NOK 2800,-  
Senior Prodigy: NOK 2700,-  
Senior Bright: NOK 2700,-  
Senior Brilliant: NOK 2700,-
Junior All Girl Elite: NOK 2800,- 
Junior Coed Elite: NOK 2800,- 
Junior Passion: NOK 2700,- 
Junior Bullets: NOK 2700,- 
Junior Energy: NOK 2600,- 
Junior/Senior Fresh: NOK 2000,- 

PeeWee Awesome: Kr 2300,- 
PeeWee Brave: Kr 2300,- 
PeeWee Courage: Kr 2000,- 
PeeWee Dream: Kr 2000,- 
PeeWee Excellent: Kr 2000,- 
PeeWee Fearless: Kr 2000,- 
PeeWee Glorious: Kr 2000,- 
Tigercubs: Kr 1700,- 

Treningsavgiften fastsettes ut fra budsjetterte kostnader ut året (hovedsakelig hallkostnader, oppvarming etc). Det tas også hensyn til bruk av trenerressurser og antall treninger pr. uke.

Lisens 

Alle idrettene i NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund) har krav om betalt lisens for å kunne delta i serier og konkurranser. Under klubbledersamlingen 2018 ble det vedtatt å øke lisenssatsen og samtidig innføre en aktivitetslisens for Mini & PeeWee, etter forslag fra seksjonsledelsen. Bakgrunnen for dette er økt aktivitet som krever flere ressurser. Ved økning i lisens og innføring av ny aktivitetslisens vil NAIF kunne opprettholde den gode utviklingen som har vært, både på trenerutviklingssiden, men også følge opp dommerutvikling og økt aktivitet regionalt. Lisensen dekker en grunnforsikring gjennom AGS Forsikring. 

Tidligere har lisensen fulgt kalenderåret, men endres nå til en sesongbasert kostnad. F.o.m. 1.august 2019 vil lisensen være gyldig fra 1. august 2019 – 31.juli 2020. 

Lisensen for junior -og seniorutøvere vil øke til 475,-. 

Aktivitetslisensen for Mini & PeeWee er vedtatt til 125,-. 

Lisensen faktureres direkte fra forbundet. 

Kostnader konkurranselag:

Senior Elite (All Girl + Coed) 

NM-helgen 21-22. mars         ca kr 2 500 

EM 3.-5.juli 2020 (forutsatt kvalifisering) ca. kr 9-10 000

Treningsleir/innhenting av amerikanske trenere ca. kr 2 000

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse, t-skjorter) ca. kr 1 800. I tillegg må hver utøver betale lisens kr 475 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver). 

Senior Prodigy, Senior Bright, Senior Brilliant: 

NM-helgen 23-24. mars         ca. kr 2 500

Trondheim Open 17.-19.april            ca. kr 2 500

EM 3.-5.juli 2019 (forutsatt kvalifisering) ca. kr 9-10 000

Andre eventuelle konkurranser utenlands hvis ikke EM ca. kr 7-8 000

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse og t-skjorter) ca. kr 1 800. I tillegg må hver utøver betale lisens kr 475 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver. 

Junior Elite AG + Coed

NM-helgen 23-24.mars          ca. kr 2 500

EM 3.-5.juli 2019 (forutsatt kvalifisering) ca. kr 9-10 000

Treningsleir/innhenting av amerikanske trenere ca. kr 1 000

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse, t-skjorter) ca. kr 1 800. I tillegg må hver utøver betale lisens kr 475 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver). 

Junior Bullets + Passion

NM-helgen 23-24. mars         ca. kr 2 500 

Trondheim Open 17.-19.april            ca. kr 2 500

Andre eventuelle konkurranser utenlands ca. kr 7-8 000

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse, t-skjorter) ca. kr 1 800. I tillegg må hver utøver betale lisens kr 475 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver). 

Junior Energy: 

NM-helgen 23-24. mars       ca. kr 2 500

Trondheim Open 17.-19.april            ca. kr 2 500

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse, t-skjorter) ca. kr 1 800. I tillegg må hver utøver betale lisens kr 475 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver). 

 

Oppsigelse

Oppsigelse av medlemsskap blir kun godkjent og registrert etter mottak av opphørsmelding til: slutt@nrctigers.no