Våre priser

Følgende priser gjelder for NRC Tigers

Medlemskontingenten er kr 500,- og betales en gang per år. Denne faktureres på fakturaen for vårsemesteret, eller på første faktura etter innmelding.  

Treningskontingenten er som følger (alle priser per halvår): 
Tigercubs: Kr 1700,- 
PW Fame: Kr 1900,- 
PW Excellent: Kr 2000,- 
PW Divas: Kr 2000,- 
PW Crystals: Kr 2000,- 
PW Bambies: Kr 2300,- 
PW Angels: Kr 2300,- 
Jr Energy: NOK 2400,- 
Jr Passion: NOK 2500,- 
Jr Bullets: NOK 2500,- 
Jr Coed Elite: NOK 2600,- 
Jr All Girl Elite: NOK 2600,- 
Sr Prodigy: NOK 2500,-  
Sr Bright: NOK 2500,-  
Sr Coed Elite: NOK 2600,- 
Sr All Girl Elite: NOK 2600,-  

 

Treningsavgiften fastsettes ut fra budsjetterte kostnader ut året (hovedsakelig hallkostnader, oppvarming etc).Det tas også hensyn til bruk av trenerressurser og antall treninger pr. uke.

Oppsigelse: Oppsigelse av medlemsskap blir kun godkjent og registrert etter mottak av opphørsmelding til: slutt@nrctigers.no