Uttak

 
 

 

Alle lag i Tigers velges ut på basis av uttak. Vi er en stor klubb med mange utøvere, og dessverre er det ikke plass til at alle kommer inn på laget de ønsker aller mest. Vi fyller opp lagene så rettferdig som mulig, og vi forventer at utøvere og foreldre respekterer trenerens avgjørelser. 


Hvorfor uttak? Cheerleading er en idrett som stiller høye krav til en god lagsammensetning. Et godt lag inneholder ulike typer utøvere med ferdigheter som utfyller hverandre. Å ta ut et lag er et puslespill, og trenerne må ta utgangspunkt i mange forskjellige kriterier. Det er ønskelig at alle utøvere på et lag ligger på omtrent samme nivå ferdighetsmessig. Dette både for å sikre en god progresjon for laget i sesongen som kommer, samt ivareta sikkerheten når laget skal lære nye elementer. Et lag skal bestå av et riktig antall av både flyere og baser. På grunnlag av dette kan man ikke ta ut 15 flyere på ett lag, selv om alle 15 er gode nok. Uttaket blir derfor basert på ferdigheter innenfor både styrke, kondisjon, turn, stunt m.m.

Før uttaket:

Det er viktig at utøvere og foreldre (hos yngre utøvere), avklarer sine forventninger i forkant av uttakene. Det er ingen selvfølge at man får plass på laget man søker til, at man kan gå rett fra Peewee til Junior Elite eller rett fra Junior Elite til Senior Elite (dette ment som eksempler). Om utøveren er skuffet over laguttaket, er det viktig at foreldre er med på å motivere utøveren til videre innsats. Uttakene er gjort på grunnlag av mange kriterier, og treneren har tatt utgangspunkt i lagets helhet.  Vi anbefaler alle utøvere å opprettholde treningen i forkant av uttakene. Man bør også møte på uttakstreninger som holdes helgen før. Utøveren må selv avgjøre hvilke uttak man ønsker å møte på. Vi anbefaler alle å møte på uttak til det laget de ønsker seg aller mest. Det verste som kan skje er at man ikke blir tatt ut, og må møte på uttak til neste lag. De økonomiske forpliktelsene ved å bli tatt ut til et elitelag bør også tas med i betraktning før man møter på et eliteuttak. Disse lagene reiser på flere turer og konkurranser enn andre lag, hvilket medfører økte kostnader.