Vi er en frivillig-drevet klubb. Vi har en engasjert og ivrig foreldregruppe, som gjør en uvurderlig innsats for å drive klubben. Styret består av følgende medlemmer:

leder: morten høgberg  Morten er ansvarlig for mediehenvendelser og er lederen av klubben.  Send mail til morten

leder: morten høgberg

Morten er ansvarlig for mediehenvendelser og er lederen av klubben.

Send mail til morten

nestleder: nina rimstad hansen  Nina er ansvarlig for markedsføring, sponsorer og profilering.  Send mail til nina

nestleder: nina rimstad hansen

Nina er ansvarlig for markedsføring, sponsorer og profilering.

Send mail til nina

styremedlem og kasserer: Janne holst  Janne er ansvarlig for økonomi og medlemsregister.  Send mail til janne

styremedlem og kasserer: Janne holst

Janne er ansvarlig for økonomi og medlemsregister.

Send mail til janne

 
styremedlem: may-britt selmersen  May-Britt er ansvarlig for foreldrekontaktene i klubben.  Send mail til may-britt

styremedlem: may-britt selmersen

May-Britt er ansvarlig for foreldrekontaktene i klubben.

Send mail til may-britt

 
styremedlem: jeanette thorgersen  Jeanette er ansvarlig for informasjon internt i klubben og for våre internettsider.  send mail til jeanette

styremedlem: jeanette thorgersen

Jeanette er ansvarlig for informasjon internt i klubben og for våre internettsider.

send mail til jeanette

 
styremedlem: lasse arnesen  Lasse er ansvarlig for hallen, utstyr og annet materiell.  Send mail til lasse

styremedlem: lasse arnesen

Lasse er ansvarlig for hallen, utstyr og annet materiell.

Send mail til lasse

styremedlem: andre nesset  andre er styrets representant i klubbens sportslige utvalg  Send mail til andre

styremedlem: andre nesset

andre er styrets representant i klubbens sportslige utvalg

Send mail til andre

 
styremedlem: ingunn farbu  Ingunn er ansvarlig for reisevirksomheten i klubben.  Send mail til ingunn

styremedlem: ingunn farbu

Ingunn er ansvarlig for reisevirksomheten i klubben.

Send mail til ingunn

 
styremedlem: morten olsen  Morten er ansvarlig for klubbens største arrangement; Norwegian Open.  Send mail til morten

styremedlem: morten olsen

Morten er ansvarlig for klubbens største arrangement; Norwegian Open.

Send mail til morten

 
styremedlem: siv-helen holseth  Siw-Helen er ansvarlig for interne arrangementer, som juleshow og sommershow  send mail til siv-helen

styremedlem: siv-helen holseth

Siw-Helen er ansvarlig for interne arrangementer, som juleshow og sommershow

send mail til siv-helen