Senior Bright

Laget er et rent jentelag og stiller i den øverste seniorkategorien på NM, level 6 (premier). Laget deltar på internasjonale konkurranser og deltok senest på EM 2018. Det vil tas ut maksimalt 30 utøvere. Blir det tatt ut flere enn 24 utøvere, vil noen utøvere være reserver på konkurranser. Alle utøvere må være forberedt på å være reserve, men slik at alle vil få muligheten til å «stå på matta» minimum én konkurranse i løpet av sesongen. Cheerleading er en lagsport der oppmøte er svært viktig og det forventes at utøvere på Senior Bright prioriterer oppsatte treninger. Utøvere som ikke møter på trening vil miste plassen sin «på matta». Utøvere som på sikt ønsker å komme med på et av klubbens elitelag vil få gode muligheter til å utvikle seg på Senior Bright. 

Treningstid:

Mandag (2t) 

Torsdag (2,5t) 

Annenhver søndag (2,5t) 

Det vil bli satt opp ekstra treninger før konkurranser samt noen ekstra «skillstreninger» med trener til stede (trener gir nærmere beskjed) 

Videre må utøverne påregne noe egentrening både i form av styrke, kondisjon, turn og stuntetrening. 

Trenere sesongen 2018/2019:

Silje Vingelven

Dina Egner

Sofie Wettermark

Kostnader og konkurranser: 

Medlemskontingent  kr 300 i året

Treningsavgift            kr 2 500 i halvåret

NM 23-24. mars         ca. kr 2 500

Andre eventuelle konkurranser utenlands ca. kr 4-5 000

Diverse kostnader (deltakeravgift NO, WO, SO, lagkasse og t-skjorter) ca. kr 1500

I tillegg må hver utøver betale lisens kr 350 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver)