PEEWEE ANGELS

 ANGELS GJENNOMFØRTE EN FLOTT OPPVISNING PÅ NM 2018

ANGELS GJENNOMFØRTE EN FLOTT OPPVISNING PÅ NM 2018

 
 

PEEWEE ANGELS

Dette laget er for våre eldste PeeWee-utøvere. Laget trenes av: 

Daniela Ohnstad, hovedtrener- Send mail til Daniela
Nicole Maria Powell
Charlotte Knutsen
Mali Sjølie Nesset