Kommunestyret sa ja

Kommunestyret i Lørenskog hadde i kveld oppe saken der rådmannen hadde innstilt på å starte forhandlinger med Thon Eiendom AS om ny, permanent hall til Tigers på Triaden. Mot kun èn stemme, vedtok kommunestyret å følge rådmannens innstilling. 

- Dette er et gledelig og viktig steg mot å få en permanent hall til klubben, sier styreleder Morten Høgberg. Vi har hatt en god dialog med administrasjonen i deres forberedelser av den politiske behandlingen. Vedtaket som er gjort i kveld gjør fremdriften i prosjektet mer konkret, men det er flere faser vi må gjennom før vi eventuelt kan slippe jubelen løs. 

Det er ennå for tidlig å si når en ny hall på Triaden eventuelt kan stå klar. Neste steg er forhandlinger mellom kommunen og Thon Eiendom AS. Forhandlingsresultat skal godkjennes av kommunestyret før kontrakten kan signeres. Så skal hallen bygges.

- Styret har hatt positive møter med Thon for en tid tilbake,  og vet at de ønsker oss inn. De ser at vi som et stort idrettslag, vil bidra til å gjøre Triaden enda mer attraktivt. Vi skal bidra med det vi kan for at forhandlingsresultatet blir så godt at det godkjennes, avslutter Morten.