Vi søker jenter til spennende forskningsprosjekt

Bli med på spennende forskningsprosjekt innen cheerleading, turn og troppsgymnastikk, og vi håper at noen av jentene fra Tigers har lyst og anledning til å delta.

I samarbeid med bl.a. NAIF gjennomfører Doktorgradskandidat Kristina L. Skaug og veileder, professor Kari Bø, et prosjekt som handler om trening og belastning av bekkenbunnen blant konkurranseutøvere i ulike idretter. 

Dette er første gang cheerleadere blir inkludert i en slik studie på dette temaet, og vi håper på stor deltakelse blant de aktuelle norske utøverne. Det er et spennende prosjekt å være del av og en unik mulighet til å få kartlagt utfordringer knyttet til bekkenbunn for våre utøvere og dermed også mulighet til forebyggende tiltak. 

Har du lyst og anledning til å delta?

Les mer på NAIF sine nettsider