Tigersshop.no opphører midlertidig

Tigers har i nærmere to år samarbeidet med All American Sports for å levere profilklær gjennom Tigersshop.no. På bakgrunn av at All American Sports har valgt å innstille sin drift, er klubben og leverandøren enige om å avslutte samarbeidet.

“Vi synes det er synd at All American Sports innstiller driften. Likevel forstår vi og støtter dem i beslutningen deres. Selv om samarbeidet til tider har vært utfordrende, mener vi det er behov for aktører som dem i markedet. Vi takker All American Sports for hva de har bidratt med, sier styreleder Morten Høgberg.”

Klubben har som intensjon å finne nye løsninger for salg av profileringsklær. Styret vil se på forskjellige løsninger fremover. Vi ønsker å få noe på plass, men kommer ikke til å forhaste oss, sier Morten.

Hvis det er medlemmer som har bestilt klær i Tigersshop som ikke er levert, ber vi om at man sender en e-post til morten@nrctigers.no.