Juniorlag til VM?

Siden Junior Coed ble europamestere i St.Petersburg åpner forbundet for at vi som klubb kan søke om å sende et juniorlag til VM i 2020. Klubben vil sende søknaden snarest mulig. Når vi mottar svar på søknaden, samt ser hvilke kriterier forbundet setter for VM-deltakelse, vil styret avgjøre om klubben skal delta med et juniorlag og eventuelt hvordan det laget skal settes sammen. 

Vi vil informere videre om dette så snart det er mulig, men ordinære uttak til klubbens lag er vår største prioritet og det vil gjøres før en eventuell videre VM-prosess. 

Vi ønsker alle en god sommer!