NAIF inviterer juniorlag til VM

NAIF har bestemt seg for at de fra 2019 vil sende juniorlag til VM.
I inneværende år ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor Charmers fikk sende et juniorlag til VM, med strålende resultat. Det ble så gjennomført en evaluering, og en prosjektgruppe bestående av deltagere fra OCT Galaxy, Viqueens, Charmers og Tigers samt representanter fra forbundet har sett på hvordan en slik ordning kunne gjennomføres.

Man har falt ned på en løsning hvor man under NM kvalifiseres til EM, og at EM så legges til grunn for kvalifisering til VM-deltagelse. Det vil kun være lag som tar EM gull som kvalifiserer seg til å delta i VM. De årene man ikke tar noen EM gull for junior så vil man heller ikke sende juniorlag til mesterskapet. Vi håper at dette vil gi alle juniorlag en ekstra motivasjon mot EM. Med bakgrunn i dette har Viqueens blitt invitert til å delta med et Junior All Girl lag, mens NRC Tigers har blitt invitert med et Junior Coed lag.

I NRC Tigers har vi valgt en løsning med uttak. Alle utøvere født mellom 1/1-2002 til 31/12 2006 som er aktive i klubben, og som var medlem i foregående sesong, har muligheten til å delta på uttak.

Mer informasjon om dette kommer senest onsdag 28/11. Uttaket vil bli gjennomført søndag 16/12 fra kl 12 - 16.