ser vi deg i tigersuniform neste sesong? velkommen til uttak!

ser vi deg i tigersuniform neste sesong? velkommen til uttak!

Informasjonsmøte 

Sportslig utvalg vil på best mulig måte sørge for god informasjon i forkant av uttakene slik at alle får mulighet til å stille godt forberedt.

Derfor kaller vi inn til et informasjonsmøte om uttakene tirsdag 18.juni kl. 20.00 i Tigershallen. Oppmøte fra kl. 19.30 for registrering (vi ønsker å registrere hvor mange som møter opp). 

Møtet er for alle utøvere som tenker å stille på uttak i august og eventuelle foreldre som ønsker informasjon. Vi minner om at alle utøvere født i 2007 blir junior fra høsten 2019 og må stille på uttak for å få plass på et av juniorlagene

Dersom du har spørsmål og ikke har mulighet til å komme, kan du kontakte avdelingsansvarlig i sportslig utvalg: 

Avdelingsansvarlig junior – Malin Jeppesen (junior@nrctigers.no) Avdelingsansvarlig senior – Jeanette O. Arnesen (senior@nrctigers.no)

Open Gym 
Vi anbefaler også alle å opprettholde formen over sommeren. Hallen vil være åpen fast hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren fra kl. 17.30-20. Vi håper å se mange i hallen i sommer! 

Uttakstrening 
Vi vil også i år arrangere uttakstrening helgen før uttakene. Uttakstreningen er ikke organisert, men det vil være trenere fra de forskjellige lagene tilstede for å svare på eventuelle spørsmål eller hjelpe til med det man måtte trenge hjelp til. Tidspunktet for uttakstreningene blir søndag 18. august kl.15-17 (junior) og kl.17-19 (senior). 

Uttakene 
Uttakene vil foregå i Tigershallen i uke 34 på følgende tidspunkter: 

Mandag 19.august kl. 18-21 (registrering og oppvarming fra kl.17)

  • Senior Coed Elite, Level 6 

  • Senior All Girl Elite, Level 6 

Tirsdag 20.august kl. 18-21 (registrering og oppvarming fra kl.17)

  • Junior Coed Elite, Level 5 

  • Junior All Girl Elite, Level 5 

Onsdag 21.august kl. 18-21 (registrering og oppvarming fra kl.17

  • Senior Coed Prodigy, Level 6

  •  Senior All Girl Bright, Level 6 

  • Senior Brilliant, Level 5 

Torsdag 22.august kl. 18-21 (registrering og oppvarming fra kl.17)

  • Junior Passion, Level 5 

  • Junior Bullets, Level 3 

  • Junior Energy, Level 3 

I løpet av juli vil det bli lagt ut mer detaljert informasjon om de ulike lagene, trenerteam og timeplan. Følg med her på nettsidene våre og på vår Facebook-side for å holde deg oppdatert.