Colt

Tigers Colt er vårt nybegynnerlag og vil bestå av gutter og jenter fra 13 år og oppover. Tigers Colt vil ikke delta på konkurranser, men utøverne vil utover sesongen ha mulighet til å gå over på et av våre konkurransedag dersom det åpner seg plasser på disse lagene. 

Første trening er torsdag 11. oktober kl.17.30-19 (med forbehold at vi har nok utøvere på venteliste).

Har du lyst til å begynne på Tigers Colt kan du enten sende mail til starte@nrctigers.noeller møte opp på en trening. 

Treningstid:

Torsdag kl.17.30-19

Kostnader:

Medlemskontingent  kr 300 i året

Treningsavgift            kr 1 900 i halvåret

I tillegg må hver utøver betale lisens kr 350 (faktura sendes direkte fra forbundet til utøver)