Trenere

 

Anne-Sofie Rolfsjord
32 år
Aktiv fra høsten 2000 til våren 2011
Trener siden høsten 2002
Trenerkurs: NCDC grunnkurs, Level 1 og ICU trenerkurs I og II. Utviklet NCDCs Trener 1 kurs. 
The Varsity Experience 2015.
Ressurstrener for Senior All Girl Elite og Senior Coed Elite.
Annet: Landslagstrener VM 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

 

Siri Bynke
33 år
Aktiv fra høsten 2001 til høsten 2005
Trener siden høsten 2002
Trenerkurs: NCDC grunnkurs og Level 1, ICU trenerkurs, Dommerkurs
Ressurstrener for Senior All Girl Elite

 

Celine Nordvang
31 år
Aktiv fra høsten 2000 til våren 2011
Trener siden høsten 2003
Trenerkurs: NCDC grunnkurs, Level 1 og ICU trenerkurs I og II. Utviklet NCDCs Trener 1 kurs.
The Varisty Experience 2015, Varsity Coaches Conference Berlin 2016.
Trener for Senior Coed Elite og Senior All Girl Elite.
Annet: Landslagstrener VM 2012 og VM 2017

 

Camilla Emilie Jacobsen
25 år
Aktiv fra våren 2003 til våren 2014
Trener siden
Trenerkurs: NRCs treneropplæring, The Varisty Experience 2015
Assisterende trener for Junior All Girl Elite

 
Nanna Linnerud
19 år
Aktiv siden høsten 2010
Trener siden våren 2013
Trenerkurs: NRCs treneropplæring, World Class Cheerleading Staff 2015 og 2016,
Varsity Coaches Conference Berlin 2016..
Hovedtrener for Junior All Girl Elite og assisterende trener Senior All Girl Elite
 
Daniela Ohnstad

26 år
Aktiv siden våren 2003
Trener siden høsten 2007
Trenerkurs: NCDC grunnkurs og Trener 1 og ICU trenerkurs II. 
The Varsity Experience 2015, Varsity Coaches Conference Berlin 2016.
Hovedtrener for Junior Coed Elite, PW Angels og assisterende trener Senior All Girl Elite. 

 

Jeanette Strømseng
26 år
Aktiv fra 2002 til høsten 2010
Trener siden 2006
Trenerkurs: NCDC grunnkurs og ICU trenerkurs II. The Varisty Experience 2015.
Assisterende trener for Junior Coed Elite

  Jeanette Ohnstad
29 år
Aktiv siden høsten 2001

Trener siden høsten 2004

Trenerkurs: NCDC grunnkurs, Level 1 og ICU trenerkurs II
.
The Varsity Experience 2015.
Hovedtrener for Senior All Girl Elite
Annet: Trainee landslaget 2017
 

Michael Sealand 
27 år
Aktiv siden
Trener siden 
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Trener for Senior Coed Elite, Prodigy og ressurstrener for alle konkurranselag

 

Tom Flatekval
31 år
Aktiv siden høsten 2008
Trener siden våren 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Junior All Girl Elite

 

Sindre Solberg
27 år
Aktiv siden våren 2014
Trener siden høsten 2014
Trenerkurs: NRCs treneropplæring. The Varsity Experience 2015.
Assisterende trener for Junior Bullets

 

Lasse Arnesen
30 år
Aktiv siden høsten 2007
Trener siden høsten 2010
Trenerkurs: ICU trenerkurs II. ICU Int. Staff siden 2015.
Trener for Junior Coed Elite og Senior Coed Elite

  Lina Marie Austrheim
år
Aktiv siden
Trener siden 
Trenerkurs: NRCs treneropplæring, Varsity Coaches Conference Berlin 2016.
Hovedtrener for Junior All Girl Elite

 

Mie Sofie Olsen Birkedal
20 år
Aktiv siden 
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for Senior Bright

 

Sofie Wettermark
18 år
Aktiv siden høsten 2008
Trener siden høsten 2012
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Hovedtrener for Junior Bullets

 

Henny Kjelland
21 år
Aktiv siden
Trener siden våren 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for PW Crystals

  Malin Jeppesen
21 år
Aktiv siden høsten 2005
Trener siden høsten 2011
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Junior All Girl Elite
  Kaja Alexandra Larsen
22 år
Aktiv siden høsten 2011
Trener siden våren 2013
Trenerkurs: NRCs treneropplæring, The Varsity Experience 2016
Hovedtrener for Junior Energy
 
Pernille Claussen Kristiansen

21 år
Aktiv siden høsten 2009
Trener siden høsten 2012
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Hovedtrener for PW Crystals
 

Linn Strømseng
19 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2013
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for Junior Coed Bullets

  Elen Lau
18 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2014
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for Junior Passion
 

Nora Camilla Janzo
20 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2014
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for 

  Ingrid Møller Nilsen
 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for PW Bambies
 

Charlotte Havaas Nordheim
19 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Junior Passion

  Rebekka Vollestad
18 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Senior Bright
  Halvor Berg Smith
18 år
Aktiv siden våren 2014
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Junior Coed Bullets

 

Silje Solberg Vingelven
19 år
Aktiv siden 
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for Senior Bright

 

Amalie Barvang
18 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2014
Trenerkurs: NRCs treneropplæring
Assisterende trener for Prodigy

  Marte Reed
17 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Divas 
 

Julie Sommer
17 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Crystals

  Cathrine Monton
 år
Aktiv siden
Trener siden våren 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Junior Energy   
 

Caroline Rubach
 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Excellent

 
Ida Marie Selmersen
15 år
Aktiv siden høsten 2016
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Tigercubs
 
Sara Louise Houmsmoen

23 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for Untamed
 

Vilde Selmersen
15 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for Tigercubs

 

Silje Nordermoen
16 år
Aktiv siden 
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for Tigercubs

 

Emma Ekern
17 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for PW Excellent

 

Michelle Zetterstrøm
18 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Hovedtrener for PW Excellent

 

Veronica Kleven
21 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2015
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Fame

  Oda Amalie Nygaard
 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Fame 
  Marthe Fjeldstad
15 år
Aktiv siden
Trener siden høsten 2016
Trenerkurs: NRCs treneropplæring.
Assisterende trener for PW Fame