Lisens

Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i serier og konkurranser. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens.

Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt. Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.

Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.

 Lisenstype

Beskrivelse

Beløp for 2016

Alder

Cheerleading

For alle som deltar på junior- eller seniorlag. Helårslisens.

325

 

Cheerleading, høstsesong

Kun gyldig for høstsesong fra 1.9 til 31.12.

165

 

 

Lisensforsikringen

NAIF har avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet forsikring med bedre dekning.

Forsikringen gjelder dekning av utgifter i forbindelse med skade.

Forsikringsselskap: Sportscover

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:

Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

Forsikringsvilkår for Grunnforsikring og Utvidet forsikring finnes i dokumentet «Forsikringsdekning» i feltet til høyre på siden.

Utvidet forsikring er et tilbud man kan tegne hos AGS Forsikring. Det medfører en ekstra kostnad utover vanlig lisens, men gir en større dekning og utvidet tilbud på behandling. Mer informasjon i det samme dokumentet.

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund.

 

Mer informasjon og alle dokumenter finnes på NAIF sine hjemmesider, her:

http://amerikanskeidretter.no/forbund/#forsikring