Levels

Trenerteamet i NRC Tigers har sammen utviklet et nytt nivåinndelingssystem for våre lag. Dette er et konsept som fungerer veldig bra i USA, med nivåer/levels fra 1 til 6. Her har alle elementer innen cheerleading en plass i hvert enkelt nivå, og en utøver må mestre alle elementer på et nivå før den får gå videre på neste.

Vi laget dette systemet hovedsakelig med tanke på sikkerhet, men vi har også tenkt langsiktig, og med dette systemet vil utøvere i NRC Tigers om 5-10 år være på et betydelig høyere nivå og alle utøvere på et lag vil i større grad mestre de samme elementene. Sikkerhetsmessig vil denne nivåinndelingen sikre at ingen utøvere vil gjøre elementer de ikke er klare for, og dette vil dermed forhindre skader og skape mestringsfølelse hos utøverne våre. På denne måten vil det også være lettere for trenerne å ta ut lagene sine i starten av sesongen, da man nå kan se etter de utøverne som mestrer elementene på det nivået det aktuelle laget er på.

Inndelingen slik den er i USA fungerte ikke helt for oss, så vi laget vårt helt eget system og plasserte alle elementene der vi syntes at de passet i forhold til erfaringene vi har gjort oss gjennom mange år som både utøvere og trenere.

Har dere spørsmål til dette, så spør treneren deres, de forklarer gjerne det dere måtte lure på.

Alle våre konkurrerende lag er på Level 4-6, mens ikke-konkurrerende lag er på Level 1-3.