Kontakt

Kontaktinformasjon

Nedre Romerike Cheerleaders
v/Morten Høgberg
Glimmerveien 37
1475 Finstadjordet

Organisasjonsnummer: 990 699 232

Adresse Tigershallen:
Nordlifaret 41
1473 Lørenskog

Kontonummer for innbetalinger

Kontonummer: 5081 07 96933 

Kontakt NRC Tigers

Begynne med cheerleading: starte@nrctigers.no

Endring av kontaktinfo: medlemsendring@nrctigers.no. Send med navn, kundenummer og lag.

Opphøring av medlemskap: slutt@nrctigers.no. Send med navn, kundenummer og lag.

Spørsmål rundt faktura: faktura@nrctigers.no. Send med kundenummer og fakturanummer.

Sportslig leder (kontaktperson ved arrangementer o.l.)

Anne-Sofie Rolfsjord
annesofie85@hotmail.com